Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ogólne zawiadomienie i informacje obowiązkowe

Wyznaczenie organu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony jest:

Lokalne biuro / adres w Niemczech: (Brak wsparcia!)

Janina Thalberg
Ulica Wszystkich Świętych 20
60313 Frankfurt nad Menem
Niemcy
Telefon: +4969 01661238
E-mail: [email protected]

Biuro międzynarodowe / adres w Niemczech: (Brak wsparcia!)

croupzmedia LTD
Triq Id-Dragunara
St Julians
STJ 3148
Malta
Telefon: +356 2133234222
E-mail: [email protected]

CRN: 5283532

Administrator decyduje samodzielnie lub wspólnie z innymi o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, danych kontaktowych lub podobnych).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalna korespondencja za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia prawa o ochronie danych. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach ochrony danych jest państwowy pełnomocnik ds. ochrony danych kraju związkowego, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Poniższy link zawiera listę pełnomocników ds. ochrony danych oraz ich dane kontaktowe: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobom trzecim. Dane te zostaną przekazane w formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Prawo do informacji, sprostowania, zablokowania, usunięcia

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, pochodzeniu danych, ich odbiorcach i celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym zakresie, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących tematu danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami poprzez wymienione w nadruku opcje kontaktowe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, które przesyłasz do nas jako operatora strony, nasza strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Oznacza to, że dane przekazywane przez Państwa za pośrednictwem tej strony nie mogą być odczytane przez osoby trzecie. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po linii adresowej "https://" przeglądarki oraz symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Pliki dziennika serwera

W plikach logów serwera dostawca strony internetowej automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Zastosowany system operacyjny
  • URL odsyłającego
  • Nazwa hosta komputera dostępowego
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Rejestracja na tej stronie

Aby korzystać z określonych funkcji, można zarejestrować się na naszej stronie internetowej. Przekazane dane są wykorzystywane wyłącznie w celu skorzystania z danej oferty lub usługi. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację.

W przypadku istotnych zmian, np. z przyczyn technicznych, poinformujemy Cię o tym za pomocą poczty elektronicznej. E-mail zostanie wysłany na adres podany podczas rejestracji.

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność już dokonanego przetwarzania danych. Dane zebrane podczas rejestracji przechowujemy przez okres, w którym są Państwo zarejestrowani na naszej stronie internetowej. Twoje dane zostaną usunięte, jeśli anulujesz swoją rejestrację. Prawne okresy przechowywania danych pozostają bez zmian.

Formularz kontaktowy

Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego, w tym Państwa dane kontaktowe, są przechowywane w celu umożliwienia przetworzenia Państwa zapytania lub bycia dostępnym w przypadku dalszych pytań. Dane te nie będą przekazywane bez Państwa zgody.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym są przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do momentu odwołania.

Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostaną u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub nie będzie już potrzeby ich przechowywania. Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają bez zmian.

Okres przechowywania wkładów i uwag

Przechowywane są posty i komentarze oraz związane z nimi dane, takie jak adresy IP. Treści te pozostają na naszej stronie internetowej, dopóki nie zostaną całkowicie usunięte lub nie będą musiały zostać usunięte z przyczyn prawnych. Przechowywanie postów i komentarzy odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Odwołanie już udzielonej zgody jest możliwe w każdej chwili. Do odwołania wystarczy nieformalna komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane z biuletynu

Aby wysłać nasz newsletter, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail. Konieczna jest weryfikacja podanego adresu e-mail oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera. Dodatkowe dane nie są zbierane lub są dobrowolne.
Dane te są wykorzystywane wyłącznie do wysyłki newslettera.

Dane podane podczas rejestracji do newslettera będą przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Odwołanie już udzielonej zgody jest możliwe w każdej chwili. Do odwołania wystarczy nieformalna wiadomość pocztą elektroniczną lub rezygnacja z subskrypcji poprzez link "unsubscribe" w newsletterze. Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane wprowadzone w celu ustanowienia subskrypcji zostaną usunięte w przypadku rezygnacji z subskrypcji. Jeśli dane te zostały nam przekazane w innych celach i w innym miejscu, pozostaną u nas.

YouTube

Do integracji i wyświetlania treści wideo nasza strona wykorzystuje wtyczki z YouTube. Dostawcą portalu wideo jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Po wywołaniu strony ze zintegrowaną wtyczką YouTube nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. W ten sposób YouTube dowiaduje się, które z naszych stron zostały przez Państwa odwiedzone. YouTube może przyporządkować Państwa zachowanie podczas surfowania bezpośrednio do Państwa osobistego profilu, jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube. Można temu zapobiec, wylogowując się najpierw. YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Szczegóły dotyczące postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na urządzeniu końcowym. Pliki cookie pomagają nam uczynić naszą stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywną i bezpieczną.

Niektóre pliki cookie to "pliki cookie sesji". Takie pliki cookie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji przeglądarki. Z drugiej strony, inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym, dopóki sami ich nie usuniecie. Takie pliki cookie pomagają nam rozpoznać Państwa, gdy powrócą Państwo na naszą stronę internetową.

Za pomocą nowoczesnej przeglądarki internetowej można monitorować, ograniczać lub zapobiegać ustawianiu plików cookie. Wiele przeglądarek internetowych można skonfigurować tak, aby pliki cookie były automatycznie usuwane po zamknięciu programu. Dezaktywacja plików cookies może spowodować ograniczoną funkcjonalność naszej strony internetowej.

Ustawienie plików cookie, które są niezbędne do realizacji procesów komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji pożądanych przez użytkownika (np. koszyka), opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Jako operator tej strony internetowej mamy uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i sprawnego świadczenia naszych usług. Jeśli ustawione są inne pliki cookie (np. dla funkcji analitycznych), są one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

pl_PLPolish