Nadruk

Informacje zgodnie z § 5 TMG:

Alpha Holdings Ltd.
32, Edith Cavell Street,
Port Louis, 11324
Mauritius

Zapytania

  Poznaj nas

  Zastrzeżenie: 

  Odpowiedzialność za zawartość

  Zawartość naszych stron została stworzona z najwyższą starannością. Nie możemy jednak przejąć odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność tych treści. Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przekazywanych lub zapisywanych informacji osób trzecich lub do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

  Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu. W przypadku powzięcia wiadomości o odpowiednim naruszeniu prawa, treści te zostaną niezwłocznie usunięte.

  Odpowiedzialność za linki

  Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Za treści zawarte na stronach, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze dany oferent lub operator tych stron.

  Strony, do których odsyłają linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie umieszczania linków. Stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych przesłanek naruszenia prawa. W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu prawa, linki takie zostaną niezwłocznie usunięte.

  Copyright

  Treści i dzieła stworzone przez operatorów stron na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzega się praw autorskich osób trzecich.

  W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. Jeśli dowiemy się o naruszeniu praw autorskich, niezwłocznie usuniemy takie treści.

  Ochrona danych

  Korzystanie z naszej strony internetowej jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach zbierane są dane osobowe (np. nazwisko, adres lub adresy e-mail), to w miarę możliwości odbywa się to zawsze na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
  Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki bezpieczeństwa. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.
  Niniejszym wyraźnie zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku odcisku przez osoby trzecie do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. za pośrednictwem spamu.

  Google Analytics

  Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (w tym jego adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć Państwa adresu IP z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

  Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej może okazać się niemożliwe. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google danych na jego temat w sposób i w celach określonych powyżej.

  Google AdSense

  Ta strona internetowa korzysta z Google Adsense, usługi reklamy internetowej świadczonej przez Google Inc, USA ("Google"). Google Adsense wykorzystuje tzw. "cookies" (pliki tekstowe), które są zapisywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z tej strony internetowej. Google Adsense wykorzystuje również tzw. "web beacons" (małe niewidoczne grafiki) do zbierania informacji. Za pomocą web beacon można rejestrować i gromadzić proste działania, takie jak ruch odwiedzających na stronie internetowej. Informacje generowane przez cookie i/lub web beacon na temat korzystania z tej strony (łącznie z adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika w odniesieniu do reklam, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie i reklam dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu.

  Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączył adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie na dysku twardym oraz wyświetlaniu sygnałów nawigacyjnych, wybierając w ustawieniach przeglądarki opcję "Nie akceptuj plików cookie" (w MS Internet Explorer pod "Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność > Ustawienia"; w Firefox pod "Narzędzia > Ustawienia > Prywatność > Pliki cookie"); zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

  Korzystając z tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.

  Treść

  pl_PLPolish